Integrační pobyt
Se ZŠ Pavlovská jsme od 1. - 10. 6. 2018 absolvovali další skvělou akci, kterou byl naprosto úžasný pobyt v Chorvatsku, konkretně v Biogradu na Moru. Tohoto pobytu se účastnili: Martin Polášek, Petra Polášková, Patrik Skalník, Filip Horváth, Kristýna Kolářová a já. Ještě musím dodat, že tento pobyt zorganizovala paní učitelka Romana Gruntová, která nás také pozvala. První den v Chorvatsku byl normální, po příjezdu následovalo vybalení, převlečení na pláž a také organizace pro následující dny. Byli jsme rozděleni do tří družstev po devíti, kromě červených, kterých bylo od úterý deset. Každý tým měl svou vedoucí a každý měl také šátek zbarvený do barvy týmu - žlutou, červenou a modrou. Na začátek nám byly rozdány šátky, trička a také další informace.
První úkol byl vytvořit si týmovou vlajku a obrázek poté překreslit na malý papír, kterým si tým označil svůj týmový stůl v jídelně. Také jsme byli srozuměni s tím, že se budou každý den bodovat pokoje a že body budou udělovány podle pořádku v pokoji. Také jsme byli seznámeni s dalšími informacemi, jako jsou například budíček, večerka atd. Když byly zadané úkoly splněny, mohlo se jít na pláž. Na pláži jsme se ovšem nejen koupali, jak by si mohl leckdo myslet... Vedoucí pro nás měli nachystáno spoustu úkolů, které nám přinášely body do výsledné tabulky. Některé úkoly byly přímo pro naše vedoucí. Také jsme si mohli na pláži zakoupit zmrzlinu, která byla moc dobrá, nebo si zahrát různé hry. Já a Martin jsme ovšem občas na pláži chyběli, protože jsme si dali trénink. Byly to buď sprinty, nebo například cvičení. Každé ráno začínalo v 7:00, kdy byl budíček. V 7:15 následovala rozcvička, která byla netradičně spojená s ústní hygienou. Poté jsme měli půl hodiny na úklid pokoje a šli jsme na snídaní. Po snídani jsme se šli převléct a také ještě douklízet nějaké nedostatky v pokoji. Každý tým měl na starosti každý den nějaké týmové povinnosti, jako nachystání věcí před každým jídlem, nošení jídel vedoucím, úklid stolů po každém jídle, nebo psaní kroniky. Po návratu z pláže následovalo pověšení ručníků, plavek, osprchování a večeře. Po večeří následoval buď program, který pro nás nachystali vedoucí, nebo jsme šli do města. V 20:45 jsme se už všichni chystali do postelí a ve 21:00 byla večerka. A takhle to šlo i následující dny. Jeden den pro nás vedoucí nachystali překvapení...PONORKA!!! Ano, po večeři jsme šli do města, kde na nás čekala ponorka. Byli jsme rozdělení na dvě skupiny, protože všichni by jsme se do ponorky nevešli. Když měli za sebou obě skupiny asi dvacet minut trvající jízdu ponorkou, tak jsme ještě chvíli pobyli ve městě a pak se šlo na penzion. Také pro nás byla jeden den jako překvapení nachystaná diskotéka, kterou jsme si náležitě užili. Předposlední den večer došlo k celkovému vyhlášení výsledků, předání cen a neposlední řadě také k diskotéce. Umístění družstev po celém týdnu bylo následující: na 1. místě červené družstvo, na 2. žluté družstvo a na 3. místě se umístilo zelené družstvo. Ještě jednou MOC děkujeme paní učitelce Romaně i jejímu týmu vedoucích za to, že nám umožnili jet s nimi všemi do Chorvatska, kde jsme si našli spoustu nových přátel mezi dětmi, a kde to bylo naprosto úžasné. A už teď se těšíme na další skvělou spolupráci.