Tábor 2019
V neděli 30.6 jsme vydali na týdenní stanový tábor do Vísky u Jevíčka
Tábor se nesl ve znamení Her bez hranic. Celý týden byl zaměřen na rychlost, přesnost, jemnou motoriku. Po ubytování se účastníci rozdělili do 2 družstev. Družstvo modrých se jmenovalo Modřiny a zelení EKO sporťáci. Vedoucím týmu modrých byl Martin Tichý, který vedle vedoucího družstva vykonával funkci dovážeče stravy. Zelenému družstvu šéfoval Petr Balšínek. Na letošním táboře nechyběl ani doprovodný program ( Lanové Centrum), které nám zajistil Petr Balšínek. Z vítězství se po urputném boji radovalo družstvo Modřiny. Letošní tábor byl zakončen ohnivou show, kterou nám zajistil vedoucí poraženého družstva.
Děkujeme organizačnímu týmu tábora : Martinovi Poláškovi , Petře Poláškové, Ivance Pařízkové, Martinovi Tichému, Petrovi Balšínkovi a Janě Kubalákové