Dotace z NSA 2021
V roce 2021 jsme obdrželi z Národní sportovní agentury dotaci z programu Podpora TJ/SK ZP2021 v celkové výši 1 130 000 Kč.

Za dlouhodobou podporu velice děkujeme.