Dotace NSA 2023
Na rok 2023 jsme obdrželi dotaci z Národní sportovní agentury ve výši 663 000,- na zabezpečení celoroční činnosti.

Za dlouhodobou podporu velice děkujeme.