Bílina
Gratulujeme k výkonům Dáši Podzimkové a Jirku Hindra na atletických závodech v Bílině. Děkujeme za reprezentaci našeho klubu. Jirka se stal vítězem v hodu oštěpem.