Brno nás podporuje
Pro letošní rok byla schválena Statutárním městem Brno dotace pro SkK Brno ve výši 65 000 Kč. Dotace je určena na zabezpečení celoroční činnosti a soutěží dětí, mládeže a dospělých s tělesným a kombinovaným postižením v 5 sportovních odvětví (atletika, boccia, cyklistika, lukostřelba a plavání) včetně uspořádání soutěží.
Za dlouhodobou podporu sportu handicapovaným moc děkujeme.