Dobrodruzi z SKK Brno na sportovním táboře
30. 6. 2017 jsme společně s našimi trenéry a doprovody vyrazili na 0. ročník Letního táborového soustředění do Vísky u Jevíčka. Celý týden naše sportovce provázelo příjemné počasí. Trenéři z SKK připravili náročný program a oddíloví vedoucí zpříjemnili pobyt různými hrami. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, co našim handicapovaným sportovcům celý týden v náročných podmínkách pomáhali, jmenovitě Petře a Martinovi Poláškovi, Ireně Ráčkové, Kateřině Kargerové, Miloslavě Goldschmitové, Aničce Vašíkové, Rosťovi Vašíkovi, Ivance Pařízkové, Silvii Štěpánové, Katce, Martinovi Ráčkovi, spolku Vlaštovky, Alešovi, Hance, Kristýně, Barinovi, Růžence, Pavle, Dance, Romanovi a Vladovi.