EMIL OPEN
Po prázdninové přestávce nás navštívili zástupci Nadačního fondu Emil a převzali jsme certifikát partnera Emil Open a samozřejmě jsme podebatovali  o dalším ročníku.