Vyhlášení sportovců z SKK
Ve středu 13. 12. proběhlo v kanceláři SK Kociánky Brno vyhlášení nejlépe docházejících sportovců roku 2017. Toto ocenění přijalo celkem 11 sportovců SK Kociánky Brno, tedy 6 atletů a 5 boccistů. Z řad atletů byli oceněni: Jakub Hřebíček, Alice Kociánová, Robert Goldschmidt, Ondřej Hybký, Kristýna Kolářová a Jiří Brnčič. Tito atleti měli tedy nejlepší docházku a byl jim předán diplom, ve kterém SK Kociánka Brno děkuje za vynikající docházku a také za reprezentování našeho klubu na atletických závodech. Takto to proběhlo i u boccistů. Z jejich řad byli oceněni: Kristýna Sopoušková, Dominik Laga, Eva Švestková, Anička Vacková a Martin Kadur. A jako překvapení byl pro oceněné a samozřejmě i trenéry a dobrovolníky přichystán dort, který připravila Péťa Polášková, za což jí moc děkujeme a už se těšíme na další sezónu.