Převzetí sponzorského daru
Dnes nás navštívily zástupkyně společnosti Home Credit, aby nám mohli předat sponzorský dar v hodnotě 12 000 Kč, který nám byl předán přímo na místě a poté nám byla od Home Creditu na účet poslána další částka v hodnotě 12 000 Kč, kterou zaměstnanci Home Creditu vybrali při akci zvané "Sportovní den s Home Credit". Za sponzorský dar v celkové hodnotě 24 000 Kč děkujeme všem zaměstnancům a celému vedení společnosti Home Credit a abychom ukázali nějaký ze sportů, které náš klub provozuje, tak jsme jim předvedli náš specifický sport Boccia. Slečny se poté ještě stihly podívat na trénink naší atletické přípravky. Ještě jednou moc děkujeme celé společnosti Home Credit za tento nádherný sponzorský dar a těšíme se na případnou další spolupráci.