Členské příspěvky na rok 2018
Výše členského příspěvku pro sportovce, který se účastní alespoň jednoho republikového závodu v roce 2018 je 500 Kč. Platbu proveďte nejpozději do 25. 4. 2018 na účet Sportovního klubu Kociánka, z.s č. 2028931359/0800.